em nhỏ 13 tuổi trở thành trụ cột gia đình

[NGHỆ AN] – Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi mà đã trở thành trụ cột của gia đình.

[NGHỆ-AN] – Một đứa trẻ chỉ mới 13 tuổi mà đã trở thành trụ cột của gia đình. Tại sao lại trớ trêu đến vậy?
Mọi nghĩa cử giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
Cháu Nguyễn Trung Hiếu
Xóm Hợp Thành, Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An
Số điện thoại: 0387.296.653

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *